Historie světa Mutant Chronicles

8.11.21 - Gediman - Komentáře (0)
Dějiny světa Mutant Chronicles.
Situace na Zemi byla kritická. Přelidnění, znečištění a nedostatek přírodních zdrojů způsobily, že planetu už nešlo dále obývat. V této době existovaly čtyři megakorporace – Kapitol, Bauhaus, Mishima a Imperiál. Byly to obrovské konglomeráty, které podnikaly prakticky v každém odvětví. Díky tomu byly tak mocné, že získaly kontrolu nad územím a celými národy, a prakticky tak nahradily vlády.

Provedly terraformaci ostatních planet vnitřní Sluneční soustavy a následně zahájily Exodus. Naložily své zaměstnance na vesmírné lodě a odletěly s nimi na nově obyvatelné světy. Zbytek obyvatel zanechaly na umírající Zemi. Jako první byla kolonizována Luna, měsíc Země, a to Kapitolem. Vzniklo tu největší megaměsto ve Sluneční soustavě, Luna City. Kapitol následně obsadil i pouštní Mars. Bauhaus kolonizoval džunglemi pokrytou Venuši a Mishima nehostinný Merkur s jeho obrovskými podzemními jeskyněmi. Imperiál kolonizoval pás asteroidů, což bylo místo, které ještě nebylo nikým zabrané. Později ale expandoval i na vnější planety Sluneční soustavy.

Na planetě Pluto nalezl podivný artefakt, Ocelovou desku. Narušil ji a propustil tak Temnou symetrii, tajemnou mystickou sílu. Ta se rychle rozšířila po celé Sluneční soustavě a začala korumpovat pokročilou technologii. Myslící stroje se vzbouřily a obrátily se proti lidem. Vše, co na nich bylo založené, se začalo hroutit. Korporace to považovaly za sabotáž svých rivalů a začaly se vzájemně obviňovat. To nakonec přerostlo v První korporační války.

V této době se objevil Nathaniel Durand. Kázal o nebezpečí Temné symetrie. Naučil své stoupence používat Umění, magickou sílu Světla, která mohla Temné symetrii čelit. Přemluvil korporace, aby zničily Myslící stroje a vzdaly se pokročilých technologií. Korporace ho poslechly, ovšem konstrukční plány si pečlivě uschovaly. Durand založil Bratrstvo, náboženskou organizaci Světla, a prohlásil se jejím prvním Kardinálem.

Válka byla ukončena Heimburgskou smlouvou. Vznikl Kartel, mezikorporační mírová organizace. Mír ale netrval dlouho. Imperiál vyslal další průzkumnou výpravu do vnější soustavy. Objevila desátou planetu, Nero, a přistála na ni. Zde zlomila První pečeť odporu. Probudila síly Temnoty, které na sebe vzaly podobu Temné apoštolky Ilian. Ilian šířila vliv Temné symetrie a s ním i strach. Díky němu se zrodil Muawijhe, Temný apoštol šílenství a nočních můr. Následoval Temný apoštol Semai, který zaséval korupci, kacířství a paranoiu. Jeho zásluhou lidé obnovili své válečné konflikty. Díky nim se zrodil Algeroth, Temný apoštol války a technologie, který dal silám Temnoty fyzickou podobu – Temnou legii: obrovskou armádu nemrtvých, mutantů a biomechanických monster. Vedl tažení napříč celou soustavu a způsobil obrovskou zkázu. Z této zkázy se zrodil Demnogonis, Temný apoštol nemocí a rozkladu. Ti, kteří nepadli na bitevním poli, zemřeli díky chorobám.

Kardinál Durand svolal korporace a řekl, že jedinou možností na záchranu je zahájit Venušskou křížovou výpravu a zničit Algerothovu citadelu, mohutnou pevnost. Korporace souhlasily a shromáždily ty nejlepší vojáky, včetně Doomtrooperů z Kartelu. Durand se nakonec utkal s Algerothem a zabil ho, sám při tom však utrpěl smrtelné zranění. Na Durandovo místo nastoupil Kardinál Alexander Toth. Lidstvo pod jeho vedením dokončilo tažení a zahnalo Temnou legii zpět do vnější soustavy. Kardinál Toth vydal tři edikty, aby se tato situace už nikdy neopakovala. Nikdo nesměl vyrobit Myslící stroj. Nikdo nesměl letět do vnější soustavy, za orbitu Jupitera. Nikdo nesměl zkoumat Temnotu.

Nastalo tisíc let víry, kdy vliv Bratrstva rostl. Veškeré informace o Temnotě Bratrstvo vymazalo a korporace na ni zapomněly. Každá beztak musela řešit své vlastní problémy. V Bauhausu zuřila Válka o trůn, Imperiálem zmítal Smutný zápas, na Venuši probíhaly Gravetonské války. Objevily se názory, že Tothův První edikt zabraňuje v technologickém rozvoji, že Druhý edikt brání lidstvu v expanzi do vesmíru a že Třetí edikt slouží jen jako ospravedlnění mnoha represí. Nakonec došlo k tomu, že malá korporace Kybertronik během krátké chvíle vydělala obrovské množství peněz a získala status megakorporace. Odmítala se řídit Prvním ediktem a začala produkovat Myslící stroje a další pokročilé technologie. Nová megakorporace narušila politickou a ekonomickou stabilitu, což rozpoutalo Druhé korporační války. Někteří porušili Druhý edikt a vydali se za orbitu Jupitera, dokonce až na Nero. Temná legie, která tu po celou dobu čekala, byla vyprovokována k dalšímu útoku. Na Marsu se objevila nová citadela, ale rychle následovaly další. Temná legie se vrátila v plné síle, dokonce i se znovuzrozeným Algerothem.

Každá z korporací chtěla využít návrat Temnoty pro svůj vlastní zisk. Korporační války tak neustaly. Moc Bratrstva však rostla a rostl i význam Kartelu. Díky němu byly korporace schopné dočasně spojit síly a dosahovat v boji proti Temné legii určitých vítězství. Opět byli do akce povoláni legendární Doomtroopeři.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti

Načtení stránky trvalo 0.0033 vteřin