Imperiál

11.11.21 - Gediman - Komentáře (0)
Popis megakorporace Imperiál.
Domovské území: Pás asteroidů
Hlavní město: asteroid Victoria
Vůdce: Imperiální Jasnost
Měna: Imperiální sterling
Imperiál

Původ
Imperiál je megakorporace původem z britského Commonwealthu.

Politika
Imperiál tvoří 62 šlechtických klanů a žádný další pravděpodobně již nebude založen, protože by to mohlo ohrozit politickou stabilitu Imperiálu, což ostatní klany nechtějí připustit. Klan obsahuje Hlavní rodinu (Core Family), která je podporována mnoha Vedlejšími rodinami (Supporting Family), se kterými je příbuzensky či majetkově propojena. Každý občan Imperiálu tedy slouží nějakému klanu. Vůdcové klanů zasedají v Parlamentu. Parlament se dále dělí na Sněmovnu Lordů (Chamber of Lords) a Obecní sněmovnu (Chamber of Commons). Ve Sněmovně Lordů, která zastupuje úlohu senátu, zasedá 62 aristokratů. V Obecní sněmovně, která zastupuje úlohu poslanecké sněmovny, zasedá 62 nejlepších a nejúspěšnějších podnikatelů, manažerů, vědců, právníků a diplomatů. V Parlamentu jsou také přítomni tři Garantové: diplomat, pozorovatel a poradce z řad Bratrstva.

Imperiální Jasnost Victoria Paladine:
Imperiál

Klany
Imperiál se skládá z 62 šlechtických klanů. Mezi ně patří:

Axelthorpe -
Bartholomew - jeden ze tří nejmocnějších klanů
Brannaghan -
Drougan -
Dunsirn -
Fergan -
Fieldhausen - část rodu Fieldhausen, která se oddělila od Bauhausu
Finn -
Gallagher - klan byl vyvražděn Temnou legií
Kingsfield - klan, který vyvolal občanskou válku, následně přišel o všechnu moc
Loughton -
MacGuire - jeden ze tří nejmocnějších klanů
Morgan -
Murdoch - jeden ze tří nejmocnějších klanů
Murray -
O'Laughton - klan, který vznikl oddělením od klanu Loughton
Oakenfist -
Paladine - klan, který de facto vládne Imperiálu
Smythe -

Imperiální ocenění
Imperiál svým občanům může udělit tři druhy ocenění. Jsou to Titul, Bitevní ocenění (Battlefield Award) a Civilní služební ocenění (Civil Service Award).

Tituly (Jasné granty)
Tituly, známé spíše jako Jasné granty, jsou udělovány lidem, kteří zastávají jisté úřednické pozice v imperiální administrativě a tím pádem slouží přímo pod Její Jasností. Granty jsou udělovány vždy pouze samotnou Jasností a mají tři úrovně: zemanskou, rytířskou a šlechtickou. Jsou udělovány lidem, kteří vykonali něco velkého pro rodinu Její Jasnosti. Tituly často dostávají ministři, diplomaté, vědci, obchodníci, ale jsou také viděny u osobních ochránců a sluhů. Od dob Smutného zápasu nikdo nedostal Grant šlechtictví a ani se už nepředpokládá, že ho někdo dostane. Udělením Grantu šlechtictví totiž vzniká nový klan a žádný z dosavadních klanů nechce povolit dalšího konkurenta ve svých řadách. Tuto skutečnost sice neupravuje žádný zákon, je ale velmi přísně dodržovaným nepsaným pravidlem.

Ti, kdo dostanou Grant zemanství (Squireship), mohou v psaném slově používat titul "X, Esquire" (u mužů) nebo "X, Mistress" (u žen) a v mluveném "Master X" (u mužů) nebo "Mistress X" (u žen). Mohou si vytvořit jednoduchý erb bez motta, erbovního klenotu či štítonošů. Nejsou žádné formální ceremonie během získání zemanství. Jasnost jednoduše pošle dané osobě dokument s potvrzením. Erb může být nošen na knoflíku na kravatě či na knoflíkách kabátu, manžetových knoflíčkách a na brnění může být zobrazen jen pod úrovní kolen. Ačkoliv je zde mnoho omezení, je zemanství považováno za jedno z největších ctí v Imperiálu.

Ti, kdo dostanou Grant rytířství (Knighthood) mohou v psaném slově používat tituly "X, K.I." (u mužů) nebo "X, D.I." (u žen) (Knight of Imperial, Dame of Imperial) a v mluveném "Sir X" (u mužů) nebo "Dáma X" (u žen). Pasování na rytíře je pompézní ceremonie, prováděná dvakrát v roce - jednou na Luně a jednou ve Fukido na Merkuru. Zřídka je najednou pasováno více než několik málo lidí. Avšak, vojenští velitelé a hrdinové, politici, vědci a všichni ostatní mohou získat tento titul za své celoživotní dílo. Tohle je ta největší pocta pro imperiálního občana. Rytíři si mohou vytvořit vlastní erb s mottem a přilbou jako klenotem. Erb zůstává v rytířově rodině po tři generace a nejstarší dítě v generaci, stejného pohlaví jako rytíř, si ponechává titul zemana. Erb je často zobrazován na blejzru, stejně jako na klenotech. Na brněních může být zobrazen pouze pod úrovní pasu.

Ti, kdo dostanou Grant šlechtictví (Nobility), nemají žádné omezení v tom, jak by měl vypadat jejich erb. Pokud je člověk přímým příbuzným rodiny šlechtice, může používat titul "Lord X" (u mužů) nebo "Lady X" (u žen). Starší členové používají tituly "Hrabě", "Zemský hrabě", "Baron", "Vévoda", "Náčelník" nebo cokoliv jiného, co Jasnost během založení klanu povolí. Legálně šlechtictví přechází pouze po mužské linii, ale v praxi je udáváno čestné členství i blízkým příbuzným v jiných klanech.

Imperial Armed Forces (IAF)
Ozbrojené síly Imperiálu. Dělí se na tři části: armáda, letectvo a námořnictvo.

Imperial Army – Armáda.

Her Serenity's Air Force – Letectvo.

Imperial Navy – Námořnictvo.

Imperial Security Command (ISC)
Bezpečnostní agentura Imperiálu. Její agenti musí projít šestiměsíčním výcvikem v ISC Serene Training Campus na Luně. Dělí se na mnoho sekcí, zde jsou ty nejdůležitější:

ISC-1: velitelství.
ISC-2: sekce bodyguardů.
ISC-3: sekce boje proti organizovanému zločinu.
ISC-4: sekce kontrašpionáže.
ISC-5: sekce špionáže a sabotáže zaměřené proti ostatním korporacím.
ISC-6: sekce vnitřní revize.
ISC-9: sekce dohlížející na klany, známá jako The Serenity’s Guard.
ISC-19: sekce technického vývoje, vyrábí speciální zařízení pro agenty.
The Yard: vyšetřování zločinů, kde existuje podezření na aktivitu Temnoty.
Gendarmary: policie.

Dále ovládá speciální jednotky Juniper a Foxhound.

Diemansland Liberation Army (DLA)
Anti-imperiální skupina odpadlíků, která bojuje za nezávislost asteroidu Diemansland. Provádí teroristické útoky proti klanu Morgan, který asteroid ovládá. Nechce ale odradit turisty, kteří jsou hlavním zdrojem místních příjmů. Kdyby své útoky rozšířila i na ně, Imperiál by se asteroidu nejspíš vzdal, ovšem nikdo by sem potom už nezavítal.


ZAJÍMAVOSTI
Pravá polovina loga Imperiálu odkazuje na vlajku Velké Británie a levá polovina na logo používané letadly RAF v letech 1939 až 1941.

Imperiál se objevil už ve hře Mutant RYMD, předchůdci Mutant Chronicles. Měl hodně podobné logo - lišilo se tím, že na jeho pravé polovině byla navíc polovina heraldického symbolu lilie.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti

Načtení stránky trvalo 0.0083 vteřin