Kapitol

11.11.21 - Gediman - Komentáře (0)
Popis megakorporace Kapitol.
Domovské území: Mars
Hlavní město: San Dorado
Vůdce: Prezident
Měna: Kapitolský dolar
Kapitol

Původ
Kapitol je megakorporace původem z USA.

Politika
Kapitolu vládne Prezident. V současné době je to Charles William Colding, 46letý bývalý ředitel firmy Colding Arms Inc. Je to druhý nejmocnější muž ve Sluneční soustavě, hned po Kardinálovi. Pod ním je Správní rada (Board of Directors), která zastává úlohu senátu. Je celkem 690 ředitelů, každý zvolen z jednoho z 690 volebních okrsků. Každý ředitel dohlíží nad jedním z 679 úřadů a těch jedenáct nejlepších a nejvlivnějších ředitelů řídí jedenáct Generálních úřadů. V současné době jimi jsou Abrams, Gibbs, Colding, Hendryx, Ewing, Lavache, Berenger, Darrelmeyer, Iriving-Jorgensen, Kell a Wood. Tito většinoví vlastníci společně drží 50 % akcií na Kapitolské burze. Ředitelé jsou voleni z řad prostých obyvatel.

Prezident Charles William Colding:
Kapitol

Tyto čtyři Generální úřady jsou nejdůležitější:

DEDE - General Department of Defence and Expansion - Generální úřad pro obranu a expanzi se zabývá veškerými vojenskými operacemi, jak obrannými, tak útočnými. Zajišťuje také financování ozbrojených sil a řídí AFC.

DELEJ - General Department of Education, Law Enforcement and Justice - Generální úřad pro vzdělání, bezpečnost a spravedlnost se zabývá vzděláváním všech zaměstnanců, dohlížením nad dodržování zákonů a soudnictvím. DELEJ řídí CBI a CSS.

DEFEI - General Department of Finance, Economy and Industry - Generální úřad pro finance, ekonomiku a průmysl zajišťuje, aby se nařízení Direktorů dostala ke všem korporačním firmám a společnostem. Všechny tyto firmy sdružuje do registru, který je znám jako Trust.

DEPICOR - General Department of Public and Inter-Corporational Relations - Generální úřad pro inter-korporační vztahy a vztahy z veřejností zajišťuje diplomatické styky s ostatními korporacemi, Bratrstvem a hlavně Kartelem. Kromě toho také zajišťuje obchodní jednání mezi kapitolskými firmami a společnostmi. DEPICOR řídí EIA.

Armed Forces of Capitol (AFC)
Ozbrojené síly Kapitolu jsou největší a nejmocnější ozbrojená síla v dějinách lidstva. Dělí se na tři části: armáda, letectvo a námořnictvo.

Capitol Ground Forces (CGF) – Armáda je nejméně prestižní část AFC.

Capitol Air Force (CAF) – Letectvo je považováno za nejelitnější část AFC. Letectvo se dělí na tři divize:

Fighter Command: Velení stíhaček se zabývá vedením vzdušných bojů, tedy bojem proti nepřátelským leteckým silám.

Strike Command: Úderné velení se zabývá vedením protipozemních bojů, tedy útokem letectva na pozemní cíle. Tato divize ovládá mohutné bombardovací perutě.

Transport Command: Transportní velení se zabývá leteckým přesunem pozemních sil a veškerého vojenského materiálu. Tato divize ovládá četné výsadkové perutě.

Capitol Naval Command (CNC) – Námořnictvo zahrnuje jak vodní tak i vesmírné lodě. Má i vlastní jednotky námořní pěchoty. Námořnictvo se dělí na tři divize:

Venusian Navy (VENAV) – Venuše má největší oceány v celé Sluneční soustavě, takže Kapitolské námořnictvo je nejsilnější právě zde. Dělí se na tři hlavní sub-divize. První z nich je Jihomořská flotila, která má své velitelství v Port MacArthuru, pevnosti v souostroví Graveton. Další je Podmořská flotila, která vlastní širokou škálu ponorek. Třetí sub-divizí je Naval Marine Corps, Kapitolská námořní pěchota. Námořní pěchota operuje na pevninách, ale má také Podvodní divizi, která se skládá z potápěčů.

Inter-planetary Force (IPF) – Interplanetární síly jsou Kapitolskou vesmírnou flotilou. Dělí se na tři hlavní sub-divize. Nejdůležitější z nich je První flotila, známá také jako Marťanská obranná flotila. Ta se zaměřuje na hlídání domovského Marsu před jakýmikoliv útoky. Další je Druhá flotila, známá také jako Venušská flotila. Ta provádí útočné operace proti Bauhausu a funguje v tandemu s VENAV, kterému poskytuje podporu. Poslední je Třetí flotila, která operuje po celé Sluneční soustavě. Je to útočná síla, která přesunuje armády mezi planetami.

Inter-planetary Surface Based Defence (IPSUBAD) – Interplanetární pozemní obrana zajišťuje obranu území Kapitolu před útoky z orbity. Tato divize má k dispozici orbitální bitevní stanice, ale i pozemní instalace schopné útočit na orbitální cíle. Orbitální stanice obklopují celý Mars a jsou též nad souostrovím Graveton. Na Marsu a Venuši jsou sila s velkými střelami a výkonné laserové kanony na sestřelování vesmírných lodí a střel.

Military Intelligence Corps (MIC)
Vojenská rozvědka. Spadá pod AFC.

Capitol Security Service (CSS)
Standardní kapitolská policie. Dělí se na 690 divizí, každý volební okrsek má vlastní divizi. Existuje několik dalších speciálních divizí, např.:
Railroad Police – zajišťuje bezpečnost Trans-marťanské železnice.
Prisons Division – vězeňská služba.

Armed Interdiction Police (AIP) Squads jsou speciální zásahové jednotky CSS. Fungují jako SWAT oddíly.

Capitol Bureau of Investigation (CBI)
Úřad pro vyšetřování. Spadá pod DELEJ. Dělí se na několik divizí:
Organized Crime – vyšetřuje organizovaný zločin.
Tax Collectors – vyšetřuje neplacení daní.
Narcotics – vyšetřuje drogové zločiny.
Internal Security – vyšetřuje korupci v korporaci.
Serial Killing – vyšetřuje sériové vraždy.
Special Crimes – vyšetřuje zločiny, kde může hrát roli Temná legie.
Central – velitelská divize.
Internal Affairs – dohlíží na ostatní části CBI.
Car Thefts – vyšetřuje krádeže aut.

External Intelligence Agency (EIA)
Civilní rozvědka. Spadá pod DEPICOR.

Presidential Security Service (PSS)
Ochranka Prezidenta a dalších vysoce postavených členů korporace.

Internal Security Investigation Unit
Organizace zaměřená na kontrašpionáž a šíření dezinformací mezi ostatní korporace a Bratrstvo. Založil ji Archibald Kell.


ZAJÍMAVOSTI
Logo Kapitolu jasně odkazuje na vlajku USA, respektive na státní znak USA (štít). Obsahuje orla, což je též symbol USA.

Kapitol se objevil už ve hře Mutant RYMD, předchůdci Mutant Chronicles. Měl odlišné logo.

Ve 2. edici Warzone je prezidentem Linden Shapero. Námořní pěchota je tam pojata jako samostatná čtvrtá část AFC – Capitol Marine Corps (CMC).

CBI je narážka na FBI, EIA je narážka na CIA. PSS je narážka na United States Secret Service. Military Intelligence Corps (MIC) existuje i v realitě, jedná se však o rozvědku U.S. Army, tedy pouze jedné ozbrojené síly, nikoliv všech.

V románu "Frenzy" je řečeno, že ředitel Generálního úřadu Wood má křestní jméno Noah.

V románu "Dementia" je řečeno, že ředitel Generálního úřadu Kell má křestní jméno Archibald.

Organizace Internal Security Investigation Unit se vyskytla pouze v románu "Dementia".


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti

Načtení stránky trvalo 0.0033 vteřin