MUTANT CHRONICLES


Koncem 23. století byla situace na Zemi kritická. Války, choroby, hladomor a znečištění přírodního prostředí likvidovalo povrch Země nevídaným způsobem. Brzy státy nedokázaly řídit lidstvo a tak postupně ztratily nezávislost. Národy přestaly existovat – nyní byly součástí nadnárodních obchodních korporací, které vládly světu. Korporace byly mocné, bohaté a technicky vyspělé. Vypracovaly plán na přežití lidstva – tím byl Exodus. Nejprve byly vynalezeny terraformační technologie a Luna, měsíc Země, byl obydlen. Brzy následovaly terraformace ostatních planet vnitřní Sluneční soustavy a většina lidstva se mohla ze zamořené domoviny odstěhovat. Na Zemi zatím vládly zbytky starých národů, které se sjednotily do Pozemské Unie, aby měly vůbec šanci přežít. Byly to ty národy, ze kterých korporace vzešly a proto si stále činily nárok na jejich majetek.

Jenomže po několika desetiletích se situace změnila. Korporace už nechtěly poslouchat své staré předchůdce. Tento spor začal, když Luna, hlavní kolonie a neutrální půda korporací, požadovala nezávislost na Zemi. Pozemští vládci nesouhlasili a tak začala Válka za nezávislost Luny. Ta však neměla dlouhého trvání. Luňané shromáždili obrovský sub-jaderný arzenál a chtěli ho použít k vymazání života z povrchu zemského. Pozemšťané však tušili, co se na ně chystá a vyslali své nejlepší špiony na Lunu. Špioni pod povrch Luny schovali takové množství jaderných bomb, že by ji dokázaly zničit desetkrát. Tyto nálože mohly odpálit jen všichni čtyři vůdcové korporací současně, nicméně nedostali k tomu příležitost. Mezitím totiž Luna vystřelila své rakety a Země byla zdevastována. Ti, kteří byli ukryti v jaderných krytech, přežili.

Korporace oslavovaly, že válku vyhrály bez jediné ztráty. Desetiletí plynula a lidstvo obsazovalo Sluneční soustavu. Korporace Kapitol zcela ovládla Mars, na kterém vybudovala rozsáhlé zavlažovací kanály. Korporace Bauhaus obsadila Venuši a její obrovské džungle a oceány. Mishima získala Merkur a pod jeho povrchem postavila svá města. Na Imperiál však žádná planeta nezbyla a tak byl nucen zabrat Pás asteroidů. Jenomže jeho chamtivost ho hnala dál. Vyslal své průzkumné lodě do vnější Sluneční soustavy, aby zabral planetu Pluto.

Imperiál nalezl hluboko pod povrchem Pluta záhadnou Ocelovou desku a rozhodl se ji vykopat. Tím propustil Černou symetrii, magickou sílu Temnoty. Veškerý kontakt s výsadkovým týmem byl ztracen. Za nedlouho se Černá symetrie začala projevovat v celé Sluneční soustavě. Pronikla do Myslících strojů a obrátila je proti lidem. Veškerá pokročilá technologie, která na nich byla založena, ztroskotala. Korporace si to nedovedly vysvětlit a obviňovaly se navzájem. Spory přerostly v boje a boje ve války. Začaly První války korporací. Všichni bojovali proti všem a nikdo to nedokázal zastavit.

V Bauhausu se objevil muž jménem Nathaniel Durand. Objevil v sobě magické nadání – dokázal používat Umění, sílu Světla. Přesvědčil lidstvo, že v pozadí války stojí Černá symetrie, respektive Temnota. Korporace mu zpočátku nechtěly věřit, ale nakonec zjistily, že ho nemohou ignorovat. Durandův vliv sílil a řady jeho stoupenců se zvětšovaly. Nakonec založil Bratrstvo, nadnárodní organizaci, která se zabývala potíráním Temnoty. Společně s korporacemi se ujalo ničení Myslících strojů a nakonec vyhrálo. Po pětadvaceti letech války bylo uzavřeno příměří – Heimburgská mírová smlouva – a První války korporací skončily. Korporace založily Kartel, jakožto neutrální mírovou organizaci.

Ovšem mír netrval dlouho. Ještě za Durandovy vlády se Imperiál opět vydal na průzkum. Tentokrát letěl dál a odhalil desátou planetu Sluneční soustavy – Nero. Výsadkový tým pronikl na povrch a prolomil První pečeť zkázy. Tím propustil prvního Černého apoštola – Ilian, vládkyni Prázdnoty. Ilian šířila vliv Černé symetrie a strach mezi lidstvo. Nedlouho poté se objevil Muawijhe, vládce Šílenství. Živen lidským strachem a beznadějí rozšiřoval šílenství a nutil lidstvo bojovat proti sobě. Z těchto bojů vzešel Semai, vládce Nevraživosti. To on šířil nedůvěru, lži a nenávist. Díky němu proti sobě korporace opět otevřeně povstaly.

Rozhořely se války a z válek se zrodil Algeroth, vládce Války. Sestavil Černou legii, ohromnou armádu nemrtvých bytostí, mutantů a jinodimenzních nestvůr. Černá legie zaútočila na lidstvo a zasadila mu těžké rány. Nikdo ji nedokázal odporovat. Z hromad mrtvých a nákazy vzešel Demnogonis, vládce Nemocí. Začal šířit mor a mutace a lidé umírali po tisících.

Durand viděl, že dokud bude lidstvo bojovat proti sobě, nikdy neuspěje. Donutil korporace vyjednat mezi sebou mír a sestavit jednotnou armádu. Navrhl, že útok musí být proveden na Algerothovu citadelu na Venuši. Ještě ten den se začalo s prácemi. Brzy byli shromážděni největší hrdinové a začala Venušská křížová výprava. Durand se nakonec utkal s Algerothem tváří v tvář. Bojovali proti sobě dlouho a Algeroth byl úspěšně poražen. Jenomže Durand utrpěl smrtelné zranění.

Po jeho skonu na místo Kardinála nastoupil Alexander Toth. Nařídil dokončit práci, kterou jeho předchůdce započal. Lidstvo likvidovalo jednu citadelu za druhou a zanedlouho dokázalo vyhnat Černou legii do vnější Sluneční soustavy. Opět zavládl klid a mír a lidstvo se léčilo ze zranění. Toth vydal tři nařízení, která musela být plněna. Prvním bylo, že lidstvo nesmí nikdy sestavit Myslící stroj. Druhým bylo, že lidstvo nesmí zkoumat podstatu Černé symetrie. A třetím bylo, že lidstvo nesmí nikdy překročit orbitu Jupitera.

Tak nastalo tisíc let Věku víry. Bratrstvo rozšiřovalo svoji moc a korporace sílily. Na Černou legii se zcela zapomnělo. V těchto dobách vznikl Kybertronik, pátá korporace. Tato organizace otevřeně porušila Tothovo nařízení a zahájila produkci Myslících strojů. Brzy se stala technologicky nejpokročilejší korporací a ostatní od ní nakupovaly. Objevili se lidé, kteří říkali, že Tothova nařízení jen zabraňují lidstvu v pokroku. Někteří tvrdili, že Černou legii si Bratrstvo vymyslelo, aby si udrželo nad lidstvem moc.

Opět propukly šarvátky, staré spory vypluly na povrch. Začaly Druhé korporační války a Bratrstvo je nemělo šanci zastavit. V této nestabilní době Imperiál znovu vyslal své průzkumníky do zakázané vnější Sluneční soustavy. A historie se opakovala. Černá legie, která zde po celou tu dobu sílila, byla vyprovokována k útoku. Téměř ihned poté se na Marsu objevila nová citadela. Nikdo to nedokázal vysvětlit, ale alespoň se ukázalo, že Černá legie je něco víc, než jen stará legenda. Černá legie se i se svými Černými apoštoly vrátila v plné síle a zahájila další útok na lidstvo.KAPITOL
Kapitol je největší megakorporace. Vzešla z USA a jejím domovským světem je pouštní Mars. Kapitol je vnímán jako jediná pravá demokratická organizace, ačkoliv toto je trochu zavádějící. Občané korporace sice mají právo volit, ovšem jeden hlas tu nepředstavuje jednoho občana, nýbrž jednu akcii. Z toho vyplývá, že čím bohatší občan je, tím více muže zasáhnout do politiky - tím větším se muže stát spolumajitelem Kapitolu. Kromě tohoto plutokratického zřízení je však Kapitol zastáncem volnosti a svobody, není tedy divu, že mnoho lidí z celé Sluneční soustavy hledá azyl právě u něj.
Hlavou korporace je Prezident, někdy označován také jako Předseda. Přímo pod ním je kapitolská vláda, management celé korporace. Ten se skládá ze dvou částí - Rady direktorů a Rady správců. Rada direktorů zastupuje úlohu senátu a ovládá úřady, ekvivalenty ministerstev. Rada správců slouží jako poslanecká sněmovna a stará se o každodenní úkoly. Hlavním městem je San Dorado, druhé největší město Sluneční soustavy. Oficiálním jazykem je angličtina a měnou je Kapitolský dolar.
Kapitol se muže pochlubit největším a nejsilnějším letectvem ze všech lidských ozbrojených sil. Všechny jeho operace, pokud to je možné, obsahují zásahy helikoptér, stíhačů či bombardérů. Tato strategie má velký význam na morálku kapitolských vojáků. Vstup do ozbrojených sil je totiž dobrovolný a pokud by uchazeči věděli, že budou posláni do boje tváří v tvář nepříteli, dost možná by se většina z nich zalekla a vrátila zpět do civilu. Letectvo nejprve zničí hlavní nepřátelský odpor, teprve poté jsou vyslány pozemní síly, aby dočistily oblast od přeživších protivníků a poté ji dobyly.


BAUHAUS
Bauhaus je nejbohatší korporace. Vzešla z EU a jejím domovským světem je džunglemi a oceány pokrytá Venuše. Ačkoliv Bauhaus začal jako klasická korporace, časem vládu převzala šlechta, takže dnes vypadá zcela jinak. Je zde konstituční monarchie, silně založená na tradicích a cti. Politické a vojenské funkce zastávají pouze šlechtici, příslušníci mnoha Vznešených rodů. V korporaci však platí pravidlo, že pokud je neurozený občan dostatečně schopný, má právo být povýšen do šlechtického stavu. Díky tomu neustále vznikají nové a nové Vznešené rody a posilují tak korporační bohatství. Kromě nich tu je ještě několik Velkorodů, což jsou rodiny s velmi starou tradicí, které mají na chod Bauhausu velký vliv.
Ovšem největší vliv mají čtyři Elektorské rody - Romanov, Bernheim, Saglielli a Richthausen. V jejich čelech stojí Vévodové Elektoři, praví vůdcové korporace. Tyto rody jsou velmi staré, velmi mocné a velmi bohaté. Panuje mezi nimi velká konkurence, která dokonce kdysi zapříčinila válku o trůn. Od té doby však titul Velkovévody rotuje mezi čtyřmi Elektory, takže spravedlnost a stabilita je zaručena. Vévoda Elektor získá titul vždy na jeden rok, za který muže provést případné reformy, a poté musí předat trůn dalšímu. Hlavním městem je Heimburg. Oficiálním jazykem je němčina a měnou je Heimburgský dukát.
Bauhaus je pověstný vysokou kvalitou svých výrobků - v tomto nemá konkurenci. Jeho vojáci tak mají k dispozici nejspolehlivější výstroj a výzbroj a jsou tak maximálně efektivní. Hlavní síla bauhauských ozbrojených sil leží v obrněných vozidlech. Tanky patří mezi nejlepší, nejodolnější a nejobávanější. Služba v armádě je sice povinná, ale po dvou letech si muže občan vybrat, zdali chce pokračovat v perspektivní kariéře vojáka, či se vrátit do nepříliš jistého civilu. Vojáci se šlechtickým původem mají velké výhody - jsou například ihned povýšeni do poddůstojnické či důstojnické hodnosti. Ostatní jsou na tom o něco hůře, avšak i oni mají šanci.MISHIMA
Mishima je nejlidnatější korporace. Vzešla z Japonska, ze kterého se však brzy rozrostla i do ostatních asijských zemí. Jejím domovským světem je Merkur, kde kvůli extrémním povrchovým teplotám musela vyhloubit gigantické jeskyně a podzemní tunely a v nich vybudovat celé ekosystémy a obrovská města. Korporaci založila bohatá a mocná dynastie Mishima, která ji propůjčila své jméno. Mishima je tedy už od svého začátku šlechtickou korporací, ve které je prosazována přísná absolutistická monarchie. Korporace není tak jednotná, jak na první pohled vypadá. Ve skutečnosti se skládá z velkého množství menších korporací, které jsou známy jako Keiretsu. Každá Keiretsu je ovládána jednou samurajskou rodinou, která je vazalem vládnoucí dynastie - rodiny Mishima.
Podle toho, jak velké a významné skutky Keiretsu pro Mishimu udělá, dostává majetek a území. Je zřejmé, že Keiretsu, které se zabývají důležitými odvětvími - jako je obchod, těžba, výroba či bankovnictví - jsou mnohem lépe odměňovány a tím jsou i mnohem vlivnější a mocnější. Takové Keiretsu si dokonce mohou dovolit vlastní soukromou armádu, kterou mohou použít prakticky k jakémukoliv činu, klidně i k útoku na konkurenční Keiretsu. Pouze vládnoucí dynastie nesmí být jimi nikdy ohrožena. V případě války mají navíc Keiretsu povinnost poskytnout své jednotky pro účely korporace jako celku. Vládcem Mishimy je Overlord, pod kterým se nachází tři Následníci trůnu - jeho potomci. Ti zastávají úlohu Šogunů a Guvernérů mishimského území na ostatních planetách. Hlavním městem je merkurský Longshore. Oficiálním jazykem je japonština a měnou je Zlatý dublon.
Mishima je neblaze proslulá nízkou kvalitou svých výrobků. Na druhé straně také ale produkuje poměrně pokročilou elektroniku, kybernetické implantáty a servomotoricky posílená brnění. Nástup do armády je tak či tak povinnost: neurození občané jsou k tomu donuceni, členové Keiretsu to zase dělají díky fanatické oddanosti kodexu Bushido, jakémusi souhrnu osobních morálních zásad samurajů. Kdo je Samuraj, muže si dovolit téměř cokoliv. Neurozený občan příliš práv nemá, a pokud navíc provedl nijaký zločin či prohřešek proti cti, není na něj pohlíženo ani jako na živou bytost. Mishimskou bitevní taktikou je boj zblízka, protože chladné zbraně a bojová umění jsou považovány za čestný způsob boje. Ozbrojené síly také hodně staví na obrovských pedipulátorech - kráčejících strojích, které jsou vyzbrojeny zvětšenými verzemi pěchotních zbraní. Nejsilnější je však Mishima v oblasti námořního loďstva, protože konstruuje ty největší a nejmocnější křižníky.IMPERIÁL
Imperiál je nejagresivnější korporace. Vzešla z britského Commonwealthu a stejně jako on, i ona má velmi roztroušené území. To se nachází v Pásu asteroidů, kde leží i hlavní asteroid Victoria. Imperiál obsadil také velký Jupiterův měsíc Ganymedes, ačkoliv ten zdaleka není plně pod jeho kontrolou. Protože neovládá žádnou planetu, byla nucena přejít k dobyvačné strategii, kterou uplatňuje nejen v ozbrojených silách, ale také v obchodních záležitostech. Dokáže se snadno vymluvit téměř z jakékoliv operace, na kterou zbytek lidstva pohlíží negativně. Tato korporace je velmi konzervativní a lpí na starých tradicích. Je tvořena několika šlechtickými klany, z nichž tři jsou nejmocnější a mají největší vliv na politiku - klany Murdoch, MacGuire a Bartholomew. Není divu, že kdysi mezi těmito klany vypukla válka o trůn, do které byly brzy zataženy i všechny ostatní klany a Imperiál se ocitl na tenkém ledě. Celý konflikt byl nakonec vyřešen smírem: Imperiální trůn nepatří žádnému z hlavních klanů, ale je držen klanem Paladine. Ten byl k tomuto poslání zvolen pro svoji moudrost a spravedlnost.
Imperiál je parlamentní monarchie, což znamená, že vladař - Vysoký Jasný Vůdce - nemá téměř žádnou formální moc. Veškerá praktická moc je vložena do Parlamentu, který se skládá ze dvou částí: Sněmovny Lordů a Obecní sněmovny. Ve Sněmovně Lordů, která zastupuje úlohu senátu, zasedají představitelé všech imperiálních klanů - tedy šlechtici. Obecní sněmovna naproti tomu zastupuje úlohu poslanecké sněmovny a zasedají v ní nejlepší diplomaté, obchodníci, právníci a podobné profese. Imperiál má mnoho ministerstev a je pověstný svou přísnou a nepřehlednou byrokracií. Hlavním městem je Victoria. Oficiálním jazykem je angličtina a měnou je Imperiální sterling.
Služba v armádě je povinná a to stejně pro neurozené i urozené občany. Všichni začínají na stejné úrovni a mají i stejnou příležitost vypracovat se. Je tedy možné, aby voják z neurozené rodiny dosáhl na vysokou štábní hodnost a mohl poroučet šlechticům. Zkušenosti a schopnosti se totiž cení více než původ. Imperiál se zaměřuje na pěchotu a především pak na vedení zákopové války. Má také nejlepší speciální jednotky, s nejlepší výzbrojí a nejlepším výcvikem.KYBERTRONIK
Kybertronik je technologicky nejpokročilejší korporace. Vznikla teprve nedávno a její zrod je velkou záhadou. Podle všech údajů malá a bezvýznamná firma Cybertronic Investments, Inc. zinscenovala krach na burze a nakoupila mnoho akcií za drtivě nejnižší ceny. Přes noc se tak stala pátou megakorporací. Je velmi kontroverzní a tajemná. Její velkou předností je naprostá technologická převaha. Vyrábí kybernetické implantáty, pokročilou elektroniku, umělou inteligenci, zaměřuje se na výzkum biotechnologií a energetických zbraní, provozuje počítačovou síť Cybernet a virtuální realitu nazývanou Subrealita. Její výrobky patří mezi velmi žádané. Na druhé straně však porušuje svatá nařízení Kardinála Totha a Bratrstvo ji považuje za kacířskou organizaci. Faktem je, že Kybertronik zase neuznává Kardinála a jako jediný Bratrstvo nijak nepodporuje. Mnoho lidí se tak na tuto korporaci dívá podezřívavě, ovšem mnoho dalších do ní také velmi rádo vstupuje, aby získalo všechny výhody.
Kybertronik je technokratickou oligarchickou dystopií. V čele stojí Rada ředitelů, známá také jako Kolektiv. Nikdo přesně neví, kdo těmi řediteli je, ale pro většinu zaměstnanců to ani není podstatné. Jisté je, že to jsou specialisté ve svém oboru, s mnoha privilegii, na které běžný občan nikdy nedosáhne. Kolektivu předsedá 13. exekutiva, což je označení pro generálního ředitele Raoula Mannerheima - samotného zakladatele korporace. Široká veřejnost věří, že již dávno zemřel, ale pravda je taková, že Raoulův mozek stále žije, uložen v kybernetickém inkubátoru poskytujícím faktickou nesmrtelnost. Aby Kybertronik udržoval poslušnost a efektivitu svých zaměstnanců, dopuje je psycho-aktivními drogami. Ty jim dovolují bez problému používat implantáty, lépe se soustředit a potlačují také veškeré emoce. Není divu, že občané této korporace jsou chladní a přísně logičtí. Sídlem korporace jsou asteroidy Ceres a Dembovska v Pásu asteroidů a několik dalších území. Oficiálním jazykem je angličtina a měnou je Kybertronický piastr.
Do armády lidé vstupují z čisté poslušnosti. Díky své kontrolované mysli vědí, že to pro korporaci musí udělat. Drtivá většina vojáků jsou kyborgové schopní vydržet těžké zásahy, další část vojáků jsou zase roboti. Ti splní bez otázek jakýkoliv rozkaz a ničeho se nebojí, ovšem nejsou tak inteligentní a někdy u nich muže dojít k poruše. Všechny dopravní prostředky jsou kontrolované umělou inteligencí - buď částečně nebo zcela. A každý jednotlivec, ať už robot či kyborg, je napojen na komunikační síť, ze které získává rozkazy a informace.KARTEL
Kartel je organizace, která se snaží sjednotit korporace v boji proti společnému nepříteli - Černé legii. Slouží také jako neutrální území pro vyjednávání a uzavírání dohod. V neposlední řadě také kontroluje, zda korporace při vzájemných bojích neporušují lidská práva. Kartel je tvořen delegacemi všech pěti korporací, ovšem přesto, či právě proto, je jeho vliv na ně samotné jen velmi malý. Kartel se skládá ze dvou částí - Nejvyšší rady a Rady bezpečnosti. Nejvyšší rada spravuje všechny části Kartelu, kromě ozbrojených sil. Rada bezpečnosti pak ovládá ozbrojené síly. Ozbrojené síly jsou tvořeny jednotkami složenými z korporačních dobrovolníků a najatých žoldnéřů. Tyto jednotky jsou používány především jako hlídkové síly dohlížející na bezpečnost, pořádek a dodržování dohod. Hlavní polní jednotkou jsou Doomtroopeři - nejlepší vojáci lidstva. Jsou tak dobří, že si mohou dovolit operovat ve dvojčlenných týmech. Doomtroopeři bojují hlavně s Černou legií. Kartel sídlí na Luně, která je centrem lidstva. Jeho oficiálním jazykem je angličtina.BRATRSTVO
Bratrstvo je duchovní organizace, kterou založil První kardinál Nathaniel Durand, jakožto protiváhu k Temnotě. Ačkoliv se svým zřízením Bratrstvo podobá křesťanství, není tomu tak. Neuctívá žádného boha, ale Světlo a Prvního kardinála. Členem Bratrstva se muže stát každý, kdo prokáže, že je ochoten naslouchat jeho učení a zasvětit celý svůj život boji proti Černé legii. Bratrstvo je složeno ze čtyř Direktorátů. Prvním z nich jsou Mystici. Ti se zabývají zkoumáním a používáním mystických sil Umění. Druhým je Inkvizice - ozbrojená síla Bratrstva. Kromě armády, letectva a námořnictva má k dispozici také tajné agenty a vyšetřovatele. Třetím je Misie, která se zabývá šířením Kardinálova učení a sbíráním informací. Čtvrtým Direktorátem je Administrativa, která se stará o samotný chod Bratrstva, hlavně po finanční stránce. V čele každého Direktorátu stojí Primus, jeho nejschopnější a nejoddanější člen.
Hlavou Bratrstva je Kardinál, nejmocnější muž lidstva. Pod ním se nachází Kurie - sněm Biskupů a Primusů. Biskupové velí jednotlivým Katedrálám na Luně, Marsu, Venuši a Merkuru a mají obrovskou moc. Katedrály jsou hlavními chrámy Bratrstva - slouží nejen jako místa veřejných kázání a meditací, ale také jako vojenské základny zajišťující výcvik a ubytování mnoha vojákům. První a zároveň největší Katedrála leží na Luně a kromě místního Biskupa v ní sídlí i sám Kardinál. Oficiálním jazykem Bratrstva je latina a měnou je Kardinálova koruna, která zároveň slouží jako neutrální měna korporací.
Bratrstvo získává své členy z korporací, které ho zároveň podporují (tedy kromě Kybertroniku) placením desátků, odevzdáváním dobrovolných darů a poskytováním zakázkové výroby zbraní a další vojenské techniky. Největším spojencem Bratrstva je Bauhaus - korporace, ze které vzešel sám První kardinál. Imperiál ho taktéž velmi podporuje, hlavně kvůli stejnému názoru na Kybertronik. Vztahy mezi Kapitolem a Bratrstvem jsou vyrovnané, protože obě organizace jsou velmi mocné. Mishima mu kdysi věrně sloužila, ale poté, co v Bratrstvu proběhla občanská válka, v něj ztratila důvěru. Odvrátila se od jeho učení a filozofie a založila si své vlastní. Přesto však tuto duchovní organizaci stále respektuje. Kybertronik Bratrstvo víceméně ignoruje. To ho naopak podezírá z kacířství a neustále ho sleduje.ALGEROTH
Algeroth je jeden z vládců Černé legie - je to Černý apoštol války a pán Černé technologie. Jeho posláním je šířit destrukci jakýmikoliv prostředky. K tomu používá hlavně své početné legie, složené převážně z mutantů a umělých bytostí. Algerothovy citadely jsou obrovské těžce bráněné pevnosti, které obsahují vše nutné pro vedení války - kasárny, továrny, zbrojovky, skladiště, velitelství a podobně. Polní taktika jeho legií je velmi nepředvídatelná, založená na temné logice, kterou lidstvo nedokáže nikdy pochopit. Algerothovy legie jsou jako hejno kobylek, které se žene vpřed a drtí jakýkoliv odpor.ILIAN
Ilian je dalším z vládců Černé legie - je to Černá apoštolka pokušení a Paní Černé symetrie. Jejím posláním je šířit temný vliv Černé symetrie do lidských světů. Co se týče ozbrojených sil, je přesným opakem Algerotha. Její legie jsou poměrně malé a vyzbrojené průměrně, ovšem tyto nedostatky vyvažují naprostou dokonalostí v ovládání magických sil Černé symetrie. Pomocí kouzel dokáží její nejschopnější mystici dosáhnout téměř čehokoliv. Legie jsou složeny převážně z jinodimenzních tvorů a různých nadpřirozených démonů. Ilianiny citadely se podobají velkým chrámům či klášterům, kde mnoho schopných kouzelníků trénuje své dovednosti.SEMAI
Semai je pravděpodobně nejzákeřnější vládce Černé legie. Je to Černý apoštol nenávisti a Pán lží. Jeho posláním je šířit nedůvěru a korupci. Jeho tajní infiltrovaní agenti dokáži rozpoutat války mezi korporacemi tak, aby jejich zásah nebyl nikdy odhalen. Semai je mistr zrady a přetvářky. Co se týče polních legií, jeho vojáci jsou stejní jako on. Dokáži se zamaskovat za jednotky protivníka, provádí zákeřné útoky a v neposlední řadě dokáží pomocí Černé symetrie ovládnout mysl nepříteli a obrátit ho tak na svoji stranu. Semaiovy legie se skládají převážně z lidských kacířů a několika jednotek bytostí povolaných z cizích dimenzí. Všichni se ale převážně zaměřují na operace uvnitř lidských měst, daleko za bitevními zónami. Atentáty, únosy, sabotáže - to jsou pravé Semaiovy zbraně.MUAWIJHE
Muawijhe je nepředvídatelný a nestálý vládce Černé legie. Je to Černý apoštol šílenství a Pán nočních můr. Jeho posláním je terorizovat lidstvo, a to jak ve skutečnosti, tak i v jeho snech. Muawijhe je v podstatě opakem Semaie. Zatímco Semai si zakládá na tom, aby jeho operace nebyly odhaleny a nikdo se nedozvěděl, kdo za nimi vlastně ve skutečnosti stál, Muawijhe provádí teroristické útoky zcela otevřeně a nic nezakrývá. Efektivně tak šíří strach a beznaděj do lidských srdcí. Na bitevním poli jsou Muawijheovy legie velmi zákeřné a naprosto chaotické. Skládají se hlavně z jinodimenzních bytostí a démonů a používají kouzla Černé symetrie k šíření děsivých iluzí a přeludů. Muawijhe a jeho nejlepší služebníci dokáží navíc vstoupit do mysli lidí a proměnit jejich nejhorší představy a sny ve skutečnost.DEMNOGONIS
Demnogonis je jeden z nejslabších vládců Černé legie, ale přesto je velmi obávaný. Je to Černý apoštol nemocí a Pán hniloby. Jeho posláním je šířit nákazu a mutace do lidské společnosti. Jeho legie jsou složeny převážně z nemrtvých bytostí a mutantů. Pochodují po bitevním poli a zasévají bakterie, viry a plísně. Dokonce i když je Demnogonisova legie poražena, nepřítel je ve většině případů nakažen nějakou smrtelnou chorobou a dříve či později podlehne. A z nakažených mrtvých těl se pak obvykle stávají zuřivé zombie. Demnogonis je mistr biologických zbraní, který neustále vymýšlí nové a nové bakteriové kmeny, proti kterým není lék.


ZPĚT