Algeroth: vybavení

18.2.22 - Gediman - Komentáře (0)
Algerothovo vybavení.
Runic Talisman
Nekrotechnický talisman pokrytý runami. Obsahuje jedno kouzlo Temné symetrie, které může majitel používat. Musí však umět ovládat magii.

Necro-tech Artifact
Nekrotechnický artefakt pokrytý Temnými runami. Obsahuje jedno kouzlo Temné symetrie, které může majitel používat – nemusí ani umět ovládat magii. Kouzlo sesílá přímo duše uvězněná uvnitř artefaktu. Pokud majitel artefakt používá příliš často, duše se vyčerpá a artefakt se roztříští.

Black Heart
Toto biotechnologické zařízení vypadá jako černé tepající srdce a přichycuje se k hrudníku. Slouží k udržení vážně poraněného organizmu při životě. Používá se hlavně jako prostředek pro stabilizování zdravotního stavu důležitých bytostí (ať už kacířů nebo válečných zajatců), než se dostanou k lepšímu lékařskému ošetření.

Symbiotic Link
Biotechnologický implantát. Uživatel a jeho vybraný společník získají mozkové implantáty, které jim umožňují spolu telepaticky komunikovat na velkou vzdálenost, pomocí Temné symetrie. Skrz linku je možné vidět očima společníka a být informován o jeho zdravotním stavu. Pokud společník zemře, uživatele implantátu postihne šok, díky kterému může upadnout do bezvědomí. Poté se může telepaticky propojit s jiným uživatelem implantátu.
Stigmata: Oba uživatelé implantátu jsou jako ozvěna toho druhého. Jejich pohyby jsou velmi podobné, někdy během řeči si vzájemně doplňují věty nebo mluví jako jedna osoba.

Clone Body
Nefarité a další významní služebníci mohou mít záložní klonované tělo. Když zemřou, jejich duše a vědomosti se automaticky přesunou do klonovaného těla. Klonované tělo musí být skladováno ve speciálně připraveném sarkofágu, kde čeká na své obživení. Všechny uživatelovy vědomosti, zkušenosti a dary Temné symetrie budou zachovány, ovšem klonované tělo bude mít jen to biotechnologické vylepšení a jeho stigmata, která měl uživatel v době jeho vytvoření. Nekrotechnologické implantáty nebudou přítomny vůbec.
Stigmata: Uživatel je lhostejný k smrti. Ostatní mají vždy zvláštní pocit, že na uživateli je něco nelidského a necítí se v jeho přítomnosti dobře.

Immunity to Aging
Uživatel je nesmrtelný, co se týče stárnutí a přirozené smrti.
Stigmata: Pokožka uživatele je nezvykle mladá a jemná. Občas mu přeskočí hlas, jako by byl v pubertě.

Regeneration
Uživatelovo tělo je nasyceno komplexem regeneračních systémů, které pomalu opravují všechna jeho zranění. Regenerace nefunguje, pokud je uživatel zabit, stejně tak nedokáže vyléčit efekty nákaz nebo jedů.
Stigmata: Všude po těle jsou zahojená poranění a melanomy. Na kůži jsou malé nádory, jak se regenerační systém vymyká kontrole.

Self-repair
Uživatelovo tělo je schopno rychlé regenerace. Jakmile uživatel utrpí zranění, tělo ho začne ihned urychleně regenerovat. Pokud však tělo utrpí příliš vážné zranění (zničení orgánů, ztráta končetin), systém se přetíží a není schopen zranění vyléčit.
Stigmata: Části těla, které byly poraněny, jsou pokroucené a znetvořené. Jedná se pouze o degeneraci vzhledu, na funkci těla to však nemá žádný vliv. Čím více a častěji se bude tělo regenerovat, tím méně bude připomínat člověka.

Death Simulation
Uživatel je schopen vypnout všechny své tělesné funkce, čímž se jeví jako mrtvý. Ve skutečnosti je však stále schopen vnímat dění kolem sebe a je schopen se zase obživit. Když uživatel předstírá smrt, nemusí jíst ani pít po celý měsíc a jeho dech se tak zpomalí, že mu bude stačit nadechnout se jen jednou za 20 minut. Dech je tak slabý, že nelze slyšet, a tlukot srdce je tak pomalý, že nelze zaregistrovat.
Stigmata: Uživatel nemá téměř žádný dech ani srdeční aktivitu. Pouze podrobné lékařské vyšetření je dokáže zachytit.

Poison Secretion
Soustava jedových žláz implantovaná do uživatelových dlaní. Kdykoliv si uživatel přeje, může ze žláz vypustit libovolný jed, který pronikne do cílové osoby skrz její kůži.
- Euphoric Poison: otrávená osoba je poslušná.
- Soporific Poison: otrávená osoba upadne do bezvědomí.
- Ultratoxin: otrávená osoba zemře.
- Muscle Poison: otrávená osoba je znehybněna.
- Rabid Poison: otrávená osoba je extrémně agresivní.
- Sense-blocker: otrávená osoba má vyřazen jeden smysl: zrak, sluch, chuť, čich či hmat.
Stigmata: Uživatelovy ruce neustále vylučují vlhkou, slizkou, nechutnou kapalinu, která se uchycuje na vše, čeho se uživatel dotkne.

Immunity to Poison
Do uživatelova hrudníku je implantována speciální žláza, která monitoruje krevní řečiště. Pokud jakýkoliv toxin vstoupí do těla, bude ihned analyzován a neutralizován. Uživatel je díky tomu plně imunní vůči všem jedům, drogám a plynům.
Stigmata: Uživatelova kůže má bledou, nepřirozenou barvu. Na hrudi a krku jsou naběhlé žlázy a obličej vypadá nafoukle a nepřirozeně.

Disease Neutralization
Chomáče speciálně vypěstovaných bílých krvinek hlídají krevní řečiště. Imunitní systém uživatele je posílen na vysokou úroveň – dokáže vyléčit jakoukoliv nemoc nebo infekci.
Stigmata: Uživatel neustále kýchá a posmrkává a celkově vykazuje symptomy všech nákaz, kterým se vystavil. Přesto mu však nic není.

Pheromone Enhancement
Uživatelovo tělo produkuje speciálně vytvořené feromony, které ho činí přitažlivým pro opačné pohlaví. Toto však nefunguje, pokud u uživatele proběhla degenerace.
Stigmata: Uživatel kromě toho vylučuje pyžmovitý zápach, který není příjemný osobám stejného pohlaví.

Symmetric Nodes
Uživatel má mozkové implantáty, které mu propůjčují instinktivní porozumění jednoho kouzla Temné symetrie. Uživatel si může sám vybrat, které kouzlo dokáže používat.
Stigmata: Na uživatelově čele vyrostou krátké rohy. Jakmile začne kouzlit, tyto rohy začnou zářit.

Gills
Po stranách uživatelova krku je soustava skrytých žaber. Umožňují normálně dýchat pod vodou.
Stigmata: Uživatelův krk je roztáhlý a žábry viditelné a neustále pulzující.

Armored Skin
Určitá část uživatelovy kůže je nahrazena za nekrotechnologickou, která je pevnější než ocel.
Stigmata: Obrněné části jsou neohebné, hrubé a poseté ostny. Kůže připomíná starou zvířecí kůži. Je chladná na dotyk a necitlivá.

Subdermal Armor
Oblasti pod kůží jsou posíleny malými pláty transformovaných kostí. Chrání hrudník, břicho, paže a nohy.
Stigmata: Kůže vypadá jako žebrovaná a posetá boulemi, jak na ni podkožní brnění tlačí. Je chladná a pevná na dotyk.

Bone Restructuring
Uživatelovy žebra a lebka jsou přeměněny a posíleny, aby poskytovaly lepší ochranu. Žebra jsou rozšířena, takže plně chrání plíce a srdce.
Stigmata: Uživatelova hruď je masivní a lebka mohutná, takže oči jsou posazeny hluboko v jamkách. Čelisti jsou zvětšené a vyčnívající.

Pain Control
Uživatel má mozkové implantáty, které mu umožňují vypnout centrum vnímání bolesti. Uživatel může být mučen, může na něm být proveden chirurgický zákrok bez anestetik nebo může být zraněn. Nic nebude cítit.
Stigmata: Uživatel přestane vnímat jakoukoliv bolest. Časem tak jeho tělo bude poseté modřinami a jizvami, ke kterým přišel během nevědomého poranění.

Brain Enhancement
Nekrotechnické implantáty zvýší schopnost uživatelova mozku zpracovávat informace. Uživatel je mnohem inteligentnější.
Stigmata: Uživatelovo čelo je zvětšené a všechny vlasy vypadané. Na holé hlavě jsou vidět pulzující žíly.

Muscle Enhancement
Uživatelovy šlachy jsou rozšířeny a klouby posíleny. Díky tomu má uživatel nadlidskou sílu.
Stigmata: Svaly jsou přehnaně velké a žíly neustále naběhlé.

Motor Control Enhancement
Uživatelův nervový systém je vylepšen na optimální úroveň, takže všechny své pohyby může perfektně kontrolovat.
Stigmata: Uživatelovy pohyby jsou nepřirozeně ladné a elegantní.

Body Reinforcement
Celková drsnost a odolnost těla uživatele je posílena.
Stigmata: Uživatelova kůže je tlustá, mastná a hrubá. Vlasy jsou tlustší a také mastnější.

Will Enhancement
Primitivní části mozku, které řídí smysl pro přežití a agresivitu, jsou stimulovány.
Stigmata: Uživatelovy oči jsou rozšířené a divoké a celkové chování je stále více a více agresivnější. Ostatní lidé se v přítomnosti uživatele nebudou cítit dobře.

Knowledge Pods
Malé kokony informací, které byly extrahovány z mozků mrtvých expertů, jsou implantovány do uživatelova mozku. Uživatel tak získá zkušenosti a vědomosti v tom oboru, ve kterém exceloval dárce informací.
Stigmata: Na hlavě jsou boule, které pulzují, když uživatel přemýšlí.

Claws
Pod uživatelovy nehty jsou implantovány drápy. Uživatel je může vysunovat a zasunovat podle potřeby. V kombinaci se schopností vylučovat jed z dlaní (Poison Secretion) může uživatel vypustit libovolný jed i z drápů – při poškrábání oběti se tak jed dostane přímo do krve.
Stigmata: Drápy jsou prodloužené a mohutné a už je nelze zasunout.

Sleepless
Uživatel nepotřebuje spát.
Stigmata: Obličej je vrásčitý a pod očima jsou tmavé otoky. Uživatel je celkově vyzáblý a apatický.

Night Vision
Sítnice uživatele jsou rekonstruovány a části mozku, které zpracovávají vidění, jsou posíleny. Uživatel dokáže vidět i v naprosté tmě. Stále však není schopen vidět skrz plyn nebo kouř.
Stigmata: Oči vypadají nepřirozeně. V některých případech mohou získat úzké zorničky, jako má kočka; v jiných mohou získat temně žlutou vnitřní zář.

Bloodhound
Čichové schopnosti jsou posíleny, takže uživatel je schopen vystopovat osoby a zvířata podle pachu. Může také vycítit různé chemikálie a plyny.
Stigmata: Uživatelovy oči neustále slzí a z nosu teče, celkově to vypadá, jako by uživatel měl nějakou alergii.

Puttyface
Obličejové svaly a kůže jsou nahrazeny vrstvou nekrotechnologické tkáně. Aplikováním chemických látek může být obličej přemodelován, aby vypadal jako obličej kohokoliv jiného.
Stigmata: Maso na obličeji začne vypadat jako rozpuštěné a tekoucí. Může na sebe nekontrolovaně vzít jakoukoliv podobu, kterou uživatel měl během několika předchozích hodin.

Voicebox
V hlasivkách uživatele je implantován chomáč nekro-kokonů, který umožňuje libovolně měnit hlas, tak aby vypadal jako hlas kohokoliv jiného, koho uživatel slyšel. Uživatel může také svůj hlas zmutovat, aby zněl děsivě.
Stigmata: Uživatelův hlas se změní v nelidsky zmutovaný. Pokud se uživatel nebude vědomě snažit, nebude moci svůj hlas kontrolovat. I tehdy však bude mluvit pomalu, takže si všichni posluchači všimnou, že není něco v pořádku.

Squid Sacs
V podpaží uživatele jsou implantovány žlázy, které obsahují zvláštní chemickou látku. Uživatel může vyloučit oslepující plyn, který zahalí jeho okolí až do vzdálenosti pěti metrů. Oblak není možné prohlédnout ani infračervenými nebo ultrafialovými snímači. V kombinaci se schopností vylučovat jed z dlaní (Poison Secretion) může uživatel vypustit i toxický oblak libovolného jedu.
Stigmata: Podpaží je neustále vlhké a černě zbarvené od oslepujícího plynu. Uživatel vydává zápach hniloby.

Bone Reinforcement
Uživatelovy kosti jsou zesíleny, takže jsou schopny absorbovat silné údery a velmi těžko se zlomí.
Stigmata: Všechny kosti natolik zesílí, že tělo vypadá nezvykle mohutně. Klouby viditelně otečou, ale nijak se tím nesníží fyzické schopnosti uživatele.

Threat Perception
Uživatelova přirozená schopnost vycítit nebezpečí je posílena, takže uživatel se velmi těžko překvapí zákeřným útokem protivníka a odhalí možné nástrahy.
Stigmata: Uživatel má nutkání neustále se rozhlížet kolem a prohledávat každé zákoutí. Oči těkají, jak sledují každou hýbající se věc. Uživatel si neustále olizuje rty a celkově je velmi nervózní.

Augmented Structural Awareness
Uživatel získá přirozenou schopnost vycítit, kde je nejslabší místo v jakémkoliv objektu. Díky tomu je schopen lehce zničit ty nejobtížnější protivníky.
Stigmata: Uživatel má nutkání neustále kopat a máchat pěstmi kolem sebe, čímž na sebe zřejmě upoutá pozornost ostatních lidí.

Sixth Sense
Primitivní intuitivní části mozku jsou posíleny, díky čemuž má uživatel schopnost předvídat jakékoliv nebezpečí.
Stigmata: Uživatel vypadá jako divoké zvíře. Jeho nehty jsou prodloužené a připomínají drápy, jeho špičáky jsou zaostřené a vypadají jako tesáky vlka.

Control Implant
Uživatel má v mozku umístěn implantát, který dovoluje jeho nadřízeným (vybaveným stejným implantátem nebo Nekrobionickou přilbou) vydávat mu telepatické rozkazy. Uživatel musí tyto rozkazy bezpodmínečně splnit – nadřízený nad ním má plnou kontrolu. Implantát také může vyloučit jed, který uživatele okamžitě zabije. Tuto funkci může spustit i sám uživatel, když chce spáchat sebevraždu (například aby se vyhnul vyslýchání a mučení).
Stigmata: Uživatel začne slyšet hlasy, ačkoliv na něj nikdo nemluví. Někdy získá nutkání nahlas opakovat, co takto slyší – což může upoutat nechtěnou pozornost.

Stigmata Removal
Pomocí opatrné nekrochirurgie mohou být ze služebníka odstraněny jedny stigmata, která získal díky biotechnologickému vylepšení. Pokud je služebník postižen degenerací, stigmata už nelze odstranit.

Necro-bionic Arms
Nekrobionika. Obě uživatelovy paže byly amputovány a nahrazeny za nekrobionické, které jsou mnohem silnější než obyčejné.
Stigmata: Jakmile jsou paže poraněny, kůže se roztrhne a biomechanická konstrukce je odhalena.

Necro-bionic Legs
Nekrobionika. Obě nohy uživatele byly amputovány a nahrazeny za nekrobionické, které poskytují vyšší rychlost.
Stigmata: Jakmile jsou nohy poraněny, kůže se roztrhne a biomechanická konstrukce je odhalena.

Lung Implants
Nekrobionika. Plíce uživatele byly nahrazeny za nekrobionické. Ty mají větší kapacitu a dovolují zadržet dech až na 60 minut. Obsahují také mikrofiltry, takže uživatel je imunní vůči plynům.
Stigmata: Jakmile je hrudník poraněn, kůže se roztrhne a biomechanická konstrukce je odhalena.

Necro-bionic Skeleton
Nekrobionika. Celá uživatelova kostra byla nahrazena za nekrobionickou. Ta je extrémně odolná proti poškození a vydrží větší zátěž.
Stigmata: Jakmile je kterákoliv část těla poraněna, kůže se roztrhne a biomechanická konstrukce je odhalena.

Necro-bionic Innards
Nekrobionika. Orgány uživatele byly nahrazeny za nekrobionické. Umělá játra, ledviny, srdce, žaludek a střeva zajišťují imunitu proti plynům, jedům a nemocem a zvyšují odolnost. Uživatel nemusí až jeden měsíc jíst ani pít.
Stigmata: Jakmile je trup poraněn, kůže se roztrhne a biomechanická konstrukce je odhalena.

Necro-bionic Wrist Socket
Nekrobionika. Uživatelova ruka byla amputována a do zápěstí instalována zásuvka. Do té lze zapojit libovolný nástavec, který pak může uživatel používat, jako by byl pevnou součástí jeho těla. Standardním nástavcem je nekrobionická náhrada obyčejné ruky. Do zásuvky lze připojit vše, od nářadí až po zbraně. Každé takové vybavení však musí být speciálně zkonstruované Technomancerem nebo Tekronem.
Stigmata: Jakmile je ruka poraněna, kůže se roztrhne a biomechanická konstrukce je odhalena.

Necro-bionic Targeter
Nekrobionika. Toto je umělé nekrobionické oko, které nahradí uživatelovo pravé oko. Obsahuje komplexní biologický zaměřovací systém. Dovoluje dobře zaměřovat i ve tmě, díky infračervenému vidění.
Stigmata: Umělé oko má krvavě červenou barvu.

Neural Conduit
Nekrobionika. Na uživatelově krku nebo pažích jsou implantovány nekrobionické přípojky, které umožňují přímé propojení s libovolným vybavením – od zbraní po vozidla. Uživatel pak může dané vybavení ovládat, jako by bylo pevnou součástí jeho těla. Přípojka je také jediná možnost, jak se napojit na Mozkový bazén.
Stigmata: Tkáň v okolí přípojek je nateklá a nezdravě zbarvená.

Host Implant
Nekrobionika. Uživatel má nekrobionický implantát, který má stejnou funkci, jako biotechnologický dar.
Stigmata: Stejné, jako u daného biotechnologického daru.

Necro-bionic Restructuring
Nekrobionika. Celá uživatelova nervová soustava je předělána pomocí nekrobionických implantátů, takže všechny tělesné vlastnosti jsou posíleny.
Stigmata: Jakmile je kterákoliv část těla poraněna, kůže se roztrhne a biomechanická konstrukce je odhalena.

Necro-bionic Helm
Přilba vymodelovaná do podoby hlavy Algerotha. Má různé trubice, které uživateli přivádějí živiny. Zcela chrání proti plynům. Také uživateli dovoluje telepaticky komunikovat s ostatními služebníky Temnoty (pomocí Temné symetrie) až na vzdálenost jedné míle.

Light Armor
Brnění nošené obvykle Nemrtvými legionáři, Nekromutanty a Centuriony. Skládá se z částí sebraných na bitevním poli, které jsou narychlo smontovány. Poté je brnění vloženo do pece napájené Temnou symetrií, která mu propůjčí odolnost. Brnění je tedy účinné, i když je poškozené a zrezivělé.

Plate Armor
Lepší brnění. Vyrábí se v Symetrické peci a je přesně vymodelováno pro svého uživatele. Poté je pokryto ochrannými runami – čím více jich má, tím odolnější je.

Exo-skeleton
Energo-brnění. Jedná se o Plate Armor, který byl dále vylepšen biotechnologií. Je pokryto žílami, nervy a svaly, které uživateli poskytují větší sílu. Jakmile si ho uživatel oblékne, už ho sám nemůže sundat. K odstranění je nutná speciální operace.


ZAJÍMAVOSTI
Black Heart se vyskytlo v románu "Frenzy".

V karetní hře Doomtrooper je karta Necrobionics, která zjevně představuje nekrobionické implantáty obecně.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti

Načtení stránky trvalo 0.0042 vteřin