Algeroth: služebníci

29.11.21 - Gediman - Komentáře (0)
Algerothovi služebníci.
Undead Legionnaires
Mrtvoly lidí, které byly sebrány z bitevních polí a hrobů a oživeny jako zombie. Mají brnění a zbraně, které pro ně byly vyrobeny Algerothem. Případné ztracené končetiny byly nahrazeny primitivními nekrobionickými protézami. Jsou závislí na rozkazech nadřízených, bez nich nemohou nic dělat.

Necromutants
Lidé zmutovaní v dokonalé vojáky. Původně to jsou zajatci, takže jim během procesu přeměny byl ještě vymyt mozek, aby byli loajální.

Centurions
V podstatě lepší Nekromutanti. Kacíři prošli touto proměnou dobrovolně, zajatcům bylo nutné ještě vymýt mozek. Fungují jako polní velitelé.

Necrobeast Riders
Centurioni jedoucí na čtyřnohých bestiích z cizí planety. Bestie byly podrobeny podobnému procesu mutace, jako Nekromutanti a Centurioni.

Dark Huntsmen
Infiltrátoři-zabijáci, jejichž těla jsou posílena nekrobionickými implantáty. Na první pohled vypadají jako normální lidé. Kacíři prošli touto proměnou dobrovolně, zajatcům bylo nutné ještě vymýt mozek.

Tekrons
Kacíři silně upravení nekrobionickými implantáty. Někteří mají od pasu dolů pásový podvozek, další jsou pevně instalovaní na své stanoviště. Slouží jako Algerothovi konstruktéři a vynálezci, jsou to mistři technologie. Komunikují telepaticky.

Tekron Warmasters
Tekroni, kteří jsou povoláni do boje, si nasadí mechanické pavoučí nohy. Získají tak vysokou mobilitu. Jsou též vybaveni chapadly, kterými do obětí mohou vpravit chemikálie. Ty z nich udělají poslušné loutky.

Kadavers
Kacíři, kteří zcela podlehli degeneraci, ztratili schopnost myslet a cítit bolest. Jsou postižení hnilobou a rozkladem, dokáží ustát i těžká zranění.

Karnophages
Kacíři, kteří zcela podlehli degeneraci, nyní to jsou zuřivé zvířecí bestie. Mají dlouhé zuby a pařáty a musí se neustále krmit, jinak zemřou.

Neronian Legionnaires
Lidé zmutovaní ve speciální vojáky pro rychlý útok. Původně to jsou zajatci, takže jim během procesu přeměny byl ještě vymyt mozek, aby byli loajální. Patří k nejstarším válečníkům v řadách Temné legie, jsou mezi nimi i imperiální Konkvistadoři, kteří jako první přistáli na Neru. Na bitevní pole jsou vysazováni pomocí výsadkových kapslí, které jsou shazovány ze vzducholodí.

Necrotyrants
Lidé zmutovaní v zuřivé vojáky. Během transformace v Distorzní komoře u nich došlo k chybě a jejich nervový systém zdegeneroval. Nyní jsou to nemyslící monstra, kterým nedělá problém zmasakrovat i vlastní spolubojovníky. Dokáží pokračovat v boji i s těžkým zraněním.

Eonian Justifiers
Biomechaničtí humanoidé, kteří slouží jako mučitelé. Mají částečně hmyzí vzhled.

Razides
Velcí biomechaničtí humanoidé, kteří poskytují palebnou podporu ostatním jednotkám. Nesou těžké střelné zbraně. Vyznačují se červenou kůží.

Erisian Razides
Zvláštní typ Razidů, který se poprvé vyskytl na měsíci Eris na orbitě Marsu, kde zdevastoval čtvrtinu námořních loděnic Kapitolu. Na bitevní pole jsou vysazováni pomocí teleportace.

Immaculate Furies
Biomechaničtí humanoidé, kteří fungují jako speciální jednotky. Mohou vydávat ohlušující kvílení.

Immaculate Spawns
Méně vyvinutá verze Immaculate Furies. Neumí kvílet. Jakmile zabijí dostatek protivníků, transformují se do vyvinuté verze.

Golems of Darkness
Biomechaničtí humanoidé, kteří fungují jako speciální jednotky. Dokáží se velmi rychle učit, takže se snadno přizpůsobí jakékoliv protivníkově taktice. Jsou pokryti ostny, které umí zasunovat a vysunovat podle potřeby. Jsou závislí na rozkazech nadřízených, sami nedokáží nic dělat.

Brass Apocalypts
Biomechaničtí humanoidé, kteří fungují jako osobní ochranka Tekronů. Podobají se Golemům temnoty, ale jsou dokonalejší a chráněni pancéřovým exoskeletem. Jsou závislí na rozkazech nadřízených, sami nedokáží nic dělat.

Ezoghouls
Velké, napůl mechanické bestie podobné kentaurům. Jsou zcela posedlí destrukcí. Komunikují telepaticky.

Mercurian Maculators
Rozměrní humanoidé původem z jiné dimenze. Obývají řeky, jezera a bažiny, ve kterých se schovávají a vedou z nich překvapivé útoky. Dokáží se regenerovat.

Bio-Giants
Téměř 10 metrů vysocí biomechaničtí humanoidé. Jsou velmi silní a odolní, ale také hloupí. Někteří mají místo rukou obrovské zbraně pro boj zblízka nebo střelbu. Někteří na zádech nesou kabiny pro pěchotu nebo pro kulometná hnízda.

Pretorian Stalkers
Elitní super-vojáci. Mají těžce pancéřovaná mechanická těla, pouze mozek je organický: pochází z vyvoleného kacíře. Jsou vyzbrojeni těžkou střelnou zbraní. Operují ve dvojicích, které jsou spolu propojeny telepaticky.

Pretorian Behemoths
Obrovská verze Stalkerů. Mají dva páry paží. Operují samostatně.

Pretorian Goliaths
Velká verze Stalkerů, fungují jako velitelé. Vznikají při procesu tvorby Stalkerů, kdy jeden vyroste o dost více než druhý. Vždy jsou doprovázeni svými zakrnělými dvojčaty Impy, se kterými jsou propojeni telepaticky.

Pretorian Imps
Malá verze Stalkerů, jsou menší než člověk. Nemají žádné pancéřování, ale jsou velmi hbití, inteligentní a zákeřní. Vznikají při procesu tvorby Stalkerů, kdy jeden vyroste o dost více než druhý. Vždy doprovázejí svá velká dvojčata Goliathy, se kterými jsou propojeni telepaticky. Slouží jim jako pomocníci.

Nefei
Malí létající tvorové s kulovitým tělem. Mají velké čelisti plné velmi ostrých zubů a dvě rudě žhnoucí oči. Létají pomocí křídel, která vypadají jako ploutve. Vidí v infračerveném spektru a útočí na cíle vydávající teplo. Mohou být však snadno odlákáni pomocí ohně. Vždy útočí ve velkých hejnech.

Nepharites
Nejvyšší vůdci. Algerothovi Nefarité jsou největší a nejsilnější ze všech, mohou být i dvakrát vyšší než člověk. Jsou oblečeni v těžkém brnění a nesou rozměrné chladné i střelné zbraně.

Nepharite Warlords
Výše postavení Nefarité. Zaměřují se na boj a velení.

Nepharite Magi
Výše postavení Nefarité. Zaměřují se na používání Temné symetrie.

Nepharite Overlords
Nejvýše postavení Nefarité.

Cursed Legionnaires
Nemrtví legionáři stvoření z mrtvol Templářů Temného Edenu. Díky jejich genetické modifikaci dokázali vydržet speciální proces oživení, který jim dal novou vlastnost – zachovali si schopnost samostatného myšlení. Stvořil je Nefarit Valpurgius a jsou součástí jeho legií na Temném Edenu.

Nassals
Humanoidé s kopyty. Používá je Nefarit Valpurgius na Temném Edenu.

Infernal Corroders
Lidé z Temného Edenu zmutovaní v silné vojáky. Původně to jsou zajatci, takže jim během procesu přeměny byl ještě vymyt mozek, aby byli loajální. Jsou vyzbrojeni vrhačem žíraviny s motorovou pilou. Stvořil je Nefarit Valpurgius a jsou součástí jeho legií na Temném Edenu.

Carnal Harvesters
Biomechaničtí humanoidé s kopyty. Pojídají mrtvé, čímž si posilují vitalitu. Stvořil je Nefarit Valpurgius a jsou součástí jeho legií na Temném Edenu.

Gomorrian Emasculators
Velké biomechanické bytosti s kopyty, podobné minotaurům. V ramenou mají instalovány rotační kulomety. Kromě toho jsou vyzbrojeni velkým kladivem. Stvořil je Nefarit Valpurgius a jsou součástí jeho legií na Temném Edenu.

Nasca Razides
Menší, rychlejší a obratnější verze Razidů. Nejsou ale tak odolní. Vyznačují se modrou kůží. Stvořil je Nefarit Valpurgius a jsou součástí jeho legií na Temném Edenu.

Zurion Razides
Větší, rychlejší a zuřivější verze Razidů. Nejsou ale tak odolní. Vyznačují se černou kůží. Stvořil je Nefarit Valpurgius a jsou součástí jeho legií na Temném Edenu.

Phisches
Vodní bestie používané Nefaritem Valpurgiem na Temném Edenu.

Zhurgons
Létající bestie používané Nefaritem Valpurgiem na Temném Edenu.

Acolytes
Kacíři Tajných kohort, nováčci. Jsou velmi početní, ale jejich úmrtnost na bitevním poli je vysoká.

Initiates
Kacíři Tajných kohort, již zkušení členové.

Seekers
Kacíři Tajných kohort. Jsou to špioni, kteří pracují v utajení. Pro Tajné kohorty verbují nové členy.

Destroyers
Kacíři Tajných kohort. Perfektní válečníci, kteří se zaměřují na zabíjení a ničení ve velkém.

Reapers of Souls
Kacíři Tajných kohort. Tajní zabijáci.

Sacristans
Kacíři Tajných kohort, u kterých se začala projevovat degenerace. Fungují jako sluhové a strážci Chrámů destrukce.

Technomancers
Kacíři Tajných kohort. Technici a vynálezci. Ti nejlepší se mohou stát Tekrony.

Necromagi
Kacíři Tajných kohort, jejich nižší vůdcové.

Supreme Necromagi
Kacíři Tajných kohort, jejich nejvyšší vůdcové.


ZAJÍMAVOSTI
Ve 2. edici Warzone byli Kadavers služebníky Demnogonise, Karnophages a Immaculate Furies služebníky Muawijhea, Brass Apocalypts služebníky Ilian a Dark Huntsmen a Eonian Justifiers služebníky Semaie.

Ve 3. edici Warzone byli Kadavers služebníky Demnogonise, Karnophages, Immaculate Furies a Ezoghouls služebníky Muawijhea, Brass Apocalypts a Mercurian Maculators služebníky Ilian a Dark Huntsmen a Eonian Justifiers služebníky Semaie.

Acolytes a Initiates se poprvé objevili v 1. edici Warzone.

Seekers se vyskytli pouze v RPG.

V karetní hře Doomtrooper a 1. edici Warzone jsou Nepharite Warlords slabší, než níže postavení Nepharites. Ve Warzone je dokonce řečeno, že se jedná o nepodařené pokusy o stvoření pravého Nefarita.

Nassals, Gomorrian Emasculators, Phisches a Zhurgons se objevili v karetní hře Dark Eden a v karetní hře Doomtrooper (v expanzi Paradise Lost). Infernal Corroders a Carnal Harvesters se měli vyskytnout v karetní hře Dark Eden (v expanzi Genesis, která nakonec nevyšla). V dodatku Dark Eden pro 1. edici Warzone se objevili Nassals, Infernal Corroders, Carnal Harvesters, Gomorrian Emasculators a Nasca Razides. V žádném z těchto zdrojů u nich nebyl uveden žádný fluff.

Infernal Corroders, Carnal Harvesters, Gomorrian Emasculators a Nasca Razides se následně objevili ve 2. a 3. edici Warzone, kde byl uveden i fluff.

Phische je v karetní hře Doomtrooper označen jako osobnost, tedy unikátní hrdina. To ale není pravda, v karetní hře Dark Eden je to řadová bytost.

Phische má v karetní hře Dark Eden schopnost plavat. Nejspíš se jedná o vodní monstrum, čemuž by odpovídala i ilustrace. Zhurgon by se dal brát jako létající ekvivalent. Phische a Zhurgon mají v karetní hře Doomtrooper stejné atributy (Phische je lepší v boji zblízka a Zhurgon ve střelbě).

Centurions se ve 3. edici Warzone objevili pod názvem Centurion Preceptors. Ve svých silách je používal i Demnogonis.

Razides (standardní) se ve 3. edici Warzone objevili pod názvem Neronian Razides, aby se odlišili od ostatních typů.

Tekron Warmasters, Neronian Legionnaires, Necrotyrants, Erisian Razides, Cursed Legionnaires, Zurion Razides a Necromagi (nižší) se poprvé objevili ve 3. edici Warzone.

V románu "Frenzy" je řečeno, že Ezoghouls dokáží létat. Kostěné výrůstky na jejich zádech jsou považovány za křídla.

Nefei se objevili v románu "Frenzy".

Ve 3. edici RPG je řečeno, že Kadavers nejsou specifičtí pro žádného Apoštola, ale u Demnogonise jsou nejčastější. Dle popisu se jedná o nemrtvé bytosti.

Necrobeast Riders, Pretorian Goliaths a Pretorian Imps se poprvé objevili ve 4. edici Warzone.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti

Načtení stránky trvalo 0.0042 vteřin