Bauhaus

11.11.21 - Gediman - Komentáře (0)
Popis megakorporace Bauhaus.
Domovské území: Venuše
Hlavní město: Heimburg
Vůdce: Koncil Elektorů
Měna: Heimburgský dukát
Bauhaus

Původ
Bauhaus je megakorporace původem z kontinentální Evropy (hlavně Ruska, Německa, Itálie a Francie).

Politika
Nejvyšší mocí je Koncil Elektorů. Schází se při diskuzích o politice a při zásadních rozhodnutích. Pouze Koncil Elektorů může vyhlásit válku nebo zavést jakoukoliv velkou změnu v politice Bauhausu. Koncil Elektorů má také moc rozsoudit spory mezi nižšími rody. Zasedá v Elektorské komoře, což je místnost izolovaná před odposlechy, i těmi nadpřirozenými. Elektoři sedí kolem kulatého stolu ve tvaru bauhauského loga, obklopeni svými poradci z Bratrstva. Přítomni jsou i představitelé všech Velkorodů, ale ti nemají žádnou moc. Mohou Elektory pouze přesvědčovat. Každé schůzi předsedá jeden Elektor, který sedí na Ascendantním trůnu (Ascendant Throne). Funkce předsedy se mezi Elektory střídá na každé schůzi. Elektoři hlasují, přičemž v případě nerozhodného výsledku má předseda rozhodující hlas.

Bauhaus nemá žádnou zakládací listinu, má pouze své tradice. Žádný rod nikdy nebude zpochybňovat nadvládu čtyř Elektorských rodů, protože to by byla anarchie. Bauhaus je velmi konzervativní společnost, která jakoukoliv anarchii považuje za největší hrozbu.

Vévoda Elektor Constance Romanov:
Bauhaus

Bauhausu vládnou čtyři Elektorské rody. Pod nimi je deset Velkorodů, které se starají o důležité civilní i vojenské úseky. Pak je zde 2694 Vznešených rodů a další a další takové rody neustále vznikají. Vysoké funkce totiž mohou vykonávat pouze šlechtici. Pokud je tedy nějaký člověk schopný, inteligentní a čestný a má o dané místo zájem, ovšem není šlechtic, je jím jednoduše prohlášen. Povýšit do vévodského stavu může pouze Koncil Elektorů, a to na základě doporučení od patřičného vévody. Zájemcovi je pak vydán Patent vznešenosti, který jeho samého, jeho rodinu a všechny jeho budoucí potomky povýší do vévodského stavu. Bauhaus se dělí na čtyři Nejvyšší ministerstva:

Supreme Ministry of War - Ministerstvo Války řídí rod Romanov, v jehož čele stojí Štábní generál Constance Romanov. Dělí se dále na sedm částí:

The High Command: Vrchní velitelství zastává funkci nejvyššího velitelství a zasedají zde nejvyšší vojenští důstojníci.
The Army Ministry: Ministerstvo armády řídí chod armády, tedy pozemních sil.
The Air Fleet Ministry: Ministerstvo vzdušné flotily řídí chod letectva.
The Admiralty: Admiralita řídí chod námořnictva a vesmírných lodí.
The Office of Procurements: Úřad pro obstarávání řídí financování ozbrojených sil.
The Reserve Army Ministry: Ministerstvo záložní armády řídí vojenskou zálohu - pokud je třeba, povolá vojáky v civilu.
The Office of Secrets: Úřad pro tajnosti řídí utajené operace a projekty.

Supreme Ministry for Industry - Ministerstvo Průmyslu řídí rod Richthausen, v jehož čele stojí Velkoadmirál Stanislaw Richthausen. Dělí se dále na tři části:

The Office of Standards: Úřad pro standardizaci dohlíží nad produkcí všech výrobků. Stará se o to, aby zboží bylo dostatečně kvalitní.
Ministry of Wealth: Ministerstvo Bohatství ovládá finance a stará se o bankovnictví.
The Diplomatic Korps: Diplomatické sbory zastávají funkce velvyslanectví a špionáže v jednom.

Supreme Ministry for Civilization - Ministerstvo Civilizace řídí rod Bernheim, v jehož čele stojí Polní maršál Enzo Bernheim. Dělí se dále na pět částí:

Ministry of Health: Ministerstvo Zdraví řídí veškeré zdravotnictví.
Ministry of Knowledge: Ministerstvo Vědomostí řídí školy, knihovny a muzea.
Ministry of Truth: Ministerstvo Pravdy řídí propagandu.
Ministry of Heraldry: Ministerstvo Erbů uděluje šlechtické tituly těm, kteří získali Patent vznešenosti.
Ministry of Order: Ministerstvo Pořádku se stará o vnitřní bezpečnost v korporaci.

Supreme Ministry of Faith - Ministerstvo Víry řídí rod Saglielli, v jehož čele stojí Vrchní vzdušný maršál Vittorio Saglielli. Dělí se dále na tři části:

Ministry of Justice: Ministerstvo Spravedlnosti řídí soudy. Stará se o to, aby byly zákony dodržovány.
Ministry of Light: Ministerstvo Světla udržuje kontakt s Bratrstvem.
Ministry of Fear: Ministerstvo Strachu páchá atentáty, únosy, teroristické útoky a popravy Kacířů.

Spravedlnost
Policii tvoří Bauhaus Law Enforcement Units (BLEU), známé také jako „Blue“. Policie je všudypřítomná. Menší zločiny policie řeší sama. Zločiny spáchané šlechtou má tendenci přehlížet, pokud se ale opakují, je šlechtic předán svému rodu, který ho potrestá sám. Všechny větší zločiny ale musí být hlášeny Magistrátům (Magistrates). To jsou agenti Ministerstva spravedlnosti, známí pro svou drsnost, těžkou výzbroj a nezkorumpovatelnost. Slouží jako soudci, porota i kati v jednom. Nižší Magistráti řeší lokální zločiny, vyšší Magistráti (Prosecutors) operují po celém území Bauhausu a ti nejvyšší (Executioners) vyšetřují nejzávažnější zradu, korupci a kacířství. V Bauhausu existují jen tři druhy trestů: poprava, nucené práce a zneuctění. Poprava je vykonávána Magistráty a to okamžitě. Je za zradu, vraždu, pobuřování, daňové úniky a jakýkoliv zločin, který vyústí ve smrt šlechtice. Nucené práce jsou vykonávány v gulazích, které ovládá Řád strachu. Přežije je jen polovina odsouzených. Jsou za pobuřování, morální sabotáž, ozbrojenou loupež, vloupání, zabití neurozeného civilisty, urážku Elektorů a podobně. Tento trest je používán nejčastěji pro neurozené občany. Zneuctění je ztráta občanství a všech titulů. Tento trest je používán nejčastěji pro důstojníky a šlechtice a je jimi považován za horší než smrt.

Elektorské rody
V Bauhausu existují čtyři Elektorské rody:

Romanov
Richthausen
Bernheim
Saglielli

Velkorody
V Bauhausu existuje deset Velkorodů:

Fieldhausen
Kruger
Salvatore
Bayer-Hrothgar
Giraud
Luther
Philippe
Rotherberg
Dante
Matochek

Vznešené rody
V Bauhausu existuje 2694 Vznešených rodů a další jsou stále zakládány. Patří mezi ně:

Karlstein
Rathausen
Piquarde
Sternberg
Valmonte
Borgia

Profesní řády
V Bauhausu existuje řád prakticky pro každou profesi.

Order of the Iron Gauntlet – spolek válečných veteránů.

Order of the Pauldron – spolek lidí, kteří Bauhausu významně prospěli.

Bauhaus Legion of Honor – spolek válečných hrdinů.

Honorable Company of Scribes – spolek písařů.

Venerable Order of Savants – spolek vědců.

Order of Wayfarers – spolek poutníků, kteří cestují od jedné katedrály k druhé. Udržuje velmi těsné kontakty s Bratrstvem.

Order of the Silver Discus – spolek sportovců.

Order of Oxia Palus – spolek lidí aktivně bojujících proti Temné legii. Jeho členy se mohou stát jen Magistráti a také Inkvizitoři a Mystici Bratrstva.

High Order of Merit of the Templar Knights of Venus – nejmocnější řád v korporaci, sdružuje jen nejvyšší politiky, jako jsou Vévodové Elektoři a ministři. Velmistrem řádu je ministr obrany Lord Maršál Erwin Stahler.

Strážné řády
Strážné řády jsou soukromé armády rodů. Vojáci Elektorských rodů a Velkorodů nosí zdobné přilby (cresthelms), vymodelované do podoby hlavy daného rodového zvířete. Strážné řády Vznešených rodů čítají jen stovky až tisíce vojáků, záleží na jejich bohatství a moci. Vojáci nemají právo nosit zdobné přilby, pouze přilby speciálních jednotek v základním tvaru lebky (mohou jim ovšem zvolit vlastní barvu).

Order of the Wolf (Romanov) – Nejlepší vojáci v korporaci. Mají vlastní tankovou divizi. Mají striktní kodex disciplíny a etikety. Jsou čestní, loajální. Jsou to rivalové řádu Draka. Vojáci nosí černá brnění, pouze přilby jsou stříbrné.

Order of the Bear (Bernheim) – Jeho vojáci jsou velcí a silní. Ovládají těžké zbraně. Vojáci nosí hnědá brnění a pláště z kůží medvědů.

Order of the Condor (Saglielli) – Je znám pro svou zuřivost v boji. Nezná slitování, možná proto, že často bojuje s Temnou legií. Často pracuje v utajení, kdy odhaluje kacíře. Vojáci nosí černá brnění.

Order of the Dragon (Richthausen) – Má smysl pro čest a přesnost. K nepřátelským zajatcům se chová dobře. Přísně následuje Articles of Battle. Jsou to rivalové řádu Vlka. Vojáci nosí šedá brnění.

Order of the Unicorn (Fieldhausen) – Tento řád se specializuje na obrněná vozidla, patří mezi nejlepší obrněné jednotky lidstva. Vojáci nosí šedá brnění.

Order of the Boar (Kruger) – Tento řád je znám pro svou zuřivost v boji.

Order of the Spider (Salvatore) – Tento řád je znám tím, že jeho vojáci jsou velmi ekcentričtí a docela šílení, díky experimentálním chemickým a genetickým úpravám. Jsou schopni šíleného násilí i odvahy. Jsou odolní proti chemickým a biologickým látkám. Vojáci nosí černá brnění, pouze přilby jsou mosazné.

Order of the Lion (Bayer-Hrothgar) – Tento řád má nejlépe upravené a čisté vojáky ze všech.

Order of the Griffin (Giraud) – Tento řád se specializuje na letecké útoky a paravýsadky. Má vlastní malou leteckou sílu. Vojáci nosí zlatá brnění.

Order of the Mask (Luther) – Tento řád se zaměřuje na boj proti Temnotě.

Order of the Devilcat (Philippe) – Tento řád se specializuje na boj v džunglích.

Order of the Golden Helm (Rotherberg) – Tento řád hlídá banky a finance.

Order of the Monkey (Dante) – Vojáci tohoto řádu jsou vtipálci, nejsou braní vážně, ale jsou velmi schopní a všestranní.

Order of the Bison (Matochek) – Tento řád má k dispozici nejvíce vojáků ze všech.

Templářské řády
Templářské řády jsou paramilitantní organizace, nespadají pod Vrchní velitelství. Jsou to fanatičtí válečníci.

Order of Fear – řád střežící vězeňské komplexy, taktéž ale provádí zastrašovací útoky proti cizím korporacím a kacířům. Vojáci nosí černá brnění, pouze přilby jsou kovově šedé. Nosí též černé kápě.

Order of Staff and Hand – řád, který doprovází bauhauské poutníky a chrání je před cizími korporacemi a Temnou legií. Vojáci nosí bílá brnění a purpurové pláště s kápěmi.

Knights of the Fiery Sword – prastarý řád, jehož posláním je boj proti Temné legii.

Order of Silver Skull – řád střežící důležité budovy, taktéž funguje jako vojenská policie. Vojáci nosí černá brnění, pouze přilby jsou stříbrné.

Order of the Ice Bear – řád, který brání bauhauské město Mundburg na jižním pólu Marsu. Vojáci nosí pláště z kůží ledních medvědů.

Order of the Arctic Fox – řád, který brání bauhauské město Novakursk na severním pólu Venuše. Vojáci nosí pláště z kůží polárních lišek.

Tajné řády
Tajné řády mají různé vlastní cíle, některé jsou pro Bauhaus přínosné, některé ho přímo ohrožují.

Order of Secret Crusaders – řád zabývající se likvidací všech cizích vetřelců uvnitř Bauhausu. Pronásleduje kacíře, zrádce a špiony.

Ancient Order of Blood and Honor – řád udržující politickou rovnováhu v korporaci. Dohlíží nad tím, aby nově vzniklé Vznešené rody neohrožovaly pozici těch stávajících.

Temple of Solar Light – řád tajně ovládaný Algerothovými kacíři, jehož jedinou náplní je špehovat a sabotovat Bauhaus zevnitř.

Order of the Unsleeping Eye – řád, který tajně monitoruje ostatní řády a hlídá je před vlivem Temnoty.

Hermetic Order of Ancient Light – řád zabývající se ilegální studií kouzel Umění. Bratrstvo ho proto pronásleduje.


ZAJÍMAVOSTI
Logo Bauhausu zjevně odkazuje na symbol Evropské unie. Je to zlaté ozubené kolo s dvanácti zuby, často zobrazováno na modrém poli – symbol EU je kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém poli.

Bauhaus se objevil už ve hře Mutant RYMD, předchůdci Mutant Chronicles. Měl totožné logo.

Ve 2. edici Warzone vládnou Bauhausu jiné Elektorské rody: von Heimburg (v jehož čele je Wilhelm von Heimburg), Heiss (v jehož čele je Friedrich Heiss), Bosch (v jehož čele je Wolfgang Bosch) a Habsburg (v jehož čele je Maximillian III). Střídají se ve vedení korporace každý rok, vůdce vládnoucího rodu se pak nazývá Velkovévoda.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti

Načtení stránky trvalo 0.0038 vteřin